Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
25/02/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2021-2025 329/TĐTN-XDTCĐH
23/02/2021 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 44 -HD/TĐTN-XDTCĐH
19/02/2021 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) 43 -HD/TĐTN-XDTCĐH
18/02/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 324 -KH/TĐTN-XDTCĐH
09/01/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trong học sinh, sinh viên Ninh Thuận năm 2021 323-KH/TĐTN-PTTT’N
30/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận năm 2020 27-TB/TĐTNXP-TCHC
16/12/2020 THÔNG BÁO Tổ chức vòng bán kết cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 12-TB/HĐĐ
15/12/2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận 26 TB/HĐXTVC
10/12/2020 THÔNG BÁO Kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận 25-TB/HĐĐ
09/12/2020 “V/v nâng cao hiệu quả hoạt động đọc và làm theo sách, báo Đội” 103 -CV/HĐĐ
07/12/2020 THÔNG BÁO Tổ chức vòng bán kết cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 11-TB/HĐĐ
07/12/2020 “V/v triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021)” 2087 -CV/TĐTN-PTTT’N
07/12/2020 V/v triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2011 2087 -CV/TĐTN-PTTT’N
06/12/2020 V/V ban hành quyết định thể lệ cuộc thi "Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020" 461-QĐ/TĐTN-PTTT’N
02/12/2020 “V/v triển khai, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 32-CV/UBH
18/11/2020 BC kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020 29-BC/TĐTN-XDTCĐH
17/11/2020 TB kế luận của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 212-TB/TĐTN-XDTCĐH
06/11/2020 V/v tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên 1307-CV/TĐTN-XDTCĐH
06/11/2020 về việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên 1307-CV/TĐTN-XDTCĐH
06/11/2020 về việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên 1307-CV/TĐTN-XDTCĐH
05/11/2020 VĂN BẢN XÁC NHẬN v/v thống nhất giải quyết chính sách đối với cựu TNXP năm 2020 van ban xac nhan/TĐTN-XDTCĐH
29/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021) 298-KH/TĐTN-PTTT’N
23/10/2020 KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 - 2025 294-KH/TĐTN-XDTCĐH
22/10/2020 “V/v triển khai Sân chơi Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí” 1993 -CV/TĐTN-PTTT’N
20/10/2020 “V/v triển khai Cuộc thi ảnh Việc tốt vì trẻ em” 99 -CV/HĐĐ
14/10/2020 HƯỚNG DẪN Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 39- HD/TĐTN-XDTCĐH
13/10/2020 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Giai đoạn 2020-2025 292-KH/TĐTN-PTTT’N
08/10/2020 Kh tổ chức cuộc thi ảnh "Việc tốt vì trẻ em" 220-KH/HĐĐTW
07/10/2020 V/v triển khai Cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam 96 -CV/HĐĐ
05/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021) 07 -KH/HĐĐ

Page 1 of 42First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last