Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
07/07/2022 Đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 3640-CV/TĐTN-XDTCĐH
21/06/2022 Biểu trưng (Logo) chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 352-TB/TĐTN-XDTCĐH
17/06/2022 kết quả tổ chức tuyên dương và nhân rộng "Chuyện người tốt, việc tốt của Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận" Quý II/2022 350-TB/TĐTN-XDTCĐH
16/06/2022 Tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022 537-KH/TĐTN-PTTT’N
12/06/2022 V/v Chiêu sinh học viên Chương trình “HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI” VÀ "HỌC LÀM CHIẾN SỸ CÔNG AN" TỈNH NINH THUẬN - NĂM 2022 346-TB/TĐTN-PTTT’N
07/06/2022 V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Ninh Thuận – 30 năm chặng đường phát triển” và các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn 3506-CV/TĐTN-XDTCĐH
03/06/2022 Tổ chức Chương trình "Học kỳ trong Quân đội" và "Học làm chiến sỹ Công an" năm 2022 2422-KH/UBND
17/05/2022 V/v triển khai cuộc thi giới thiệu sách về chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022 3455-CV/TĐTN-XDTCĐH
17/05/2022 Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 530-KH/TĐTN-PTTT’N
16/05/2022 Tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI - năm 2022 60-KH/TĐTNXP-KHKD
11/05/2022 V/v tuyên truyền phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2022 3440-CV/TĐTN-XDTCĐH
10/05/2022 V/v tổ chức ngày hội thanh niên công nhân năm 2022 527-KH/TĐTN-PTTT’N
05/05/2022 V/v thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 525-KH/TĐTN-XDTCĐH
05/05/2022 V/v triển khai thực hiện tháng người cao tuổi việt nam năm 2022 3415-CV/TĐTN-XDTCĐH
05/05/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 120, 140.2021.NĐ-CP ngày 31.12.2021 của chính phủ 3417-CV/TĐTN-XDTCĐH
29/04/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 522-KH/TĐTN-XDTCĐH
29/04/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2022 523-KH/TĐTN-XDTCĐH
29/04/2022 V/v tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế 3406-CV/TĐTN-XDTCĐH
26/04/2022 V/v tuyên truyền triển khai thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08.2022.QĐ-TTg 3396-CV/TĐTN-XDTCĐH
26/04/2022 V/v đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. 797-BC/TĐTN-XDTCĐH
26/04/2022 V/v kết quả sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 36 của bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 796-BC/TĐTN-XDTCĐH
18/04/2022 “V/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3376/TĐTN-XDTCĐH
05/04/2022 THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận 47-TB/TĐTNXP-KHKD
05/04/2022 THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận 47-TB/TĐTNXP-HDNT
04/04/2022 HD Triển khai thực hiện Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026 54/HD/TĐTN-XDTCĐH
31/03/2022 “V/v triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 3343-CV/TĐTN-XDTCĐH
31/03/2022 V/v triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 3344-CV/TĐTN-XDTCĐH
28/03/2022 “V/v triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 3253 -CV/TĐTN-XDTCĐH
16/03/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 506 -KH/TĐTN-XDTCĐH
03/03/2022 KẾ HOẠCH Triển khai, định hướng 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2022 497 KH/TĐTN-XDTCĐH

Page 1 of 45First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last